Menu

O FORUM

Forum Shared Service (in) Center to spotkanie praktyków zarządzających CUW, którzy poszukują innowacji i nowych pomysłów na optymalizację strategii i procesów. Forum daje Uczestnikom okazję do wymiany najlepszych praktyk, sprawdzonych rozwiązań oraz zaprezentowania narzędzi skutecznie wspierających zarządzanie i podnoszących performance centrów.
Agenda wydarzenia powstała w oparciu o rozmowy i pogłębione wywiady z zarządzającymi wiodącymi Centrami Usług Wspólnych. Tematy wystąpień skupione są na kluczowych, wskazanych przez Państwa wyzwaniach: podnoszeniu efektywności centrum, zarządzaniu zasobami ludzkimi, automatyzacji, ryzykach prawnych, bezpieczeństwie danych i utrzymaniu ciągłości pracy.

INSPIRATORZY FORUM

Andrzej Bargiel

Andrzej Bargiel

Narciarz wysokogórski, himalaista, trzykrotny mistrz Polski w skialpiniźmie

GOŚĆ SPECJALNY

Małgorzata Kleban

Małgorzata Kleban

Członek Zarządu Veolia Centrum Usług Wspólnych

VEOLIA ENERGIA POLSKA

Dr Krzysztof Senger

Dr Krzysztof Senger

Wiceprezes

Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych

Michał Wierzbowski

Michał Wierzbowski

Director Of Shared Service Center

ORANGE POLSKA

Dariusz Klimowski

Dariusz Klimowski

Prezes

Międzynarodowy Instytut
Outsourcingu

Tomasz Horaček

Tomasz Horaček

Head Of Business Services, Vice President

State Street Bank International

Wojciech Skrudlik

Wojciech Skrudlik

Director of Mars Financial Services Europe

MARS FINANCIAL SERVICES

Sebastian Drzewiecki

Sebastian Drzewiecki

Dyrektor Globalnego Centrum IT

GSK

Anna Mika

Anna Mika

Starszy Menedżer w Zespole Doskonalenia Procesów

ArcelorMittal Shared Service
Centre Europe

POZNAJ PRELEGENTÓW FORUM

DLACZEGO WARTO

  • Międzysektorowe spotkanie szefów największych CUW w Polsce - możliwość wymiany doświadczeń, ewaluacji i benchmarkingu na strategicznym poziomie
  • Konkretne, merytoryczne spotkanie praktyków - agenda oparta o case studies liderów rynku i eksperckie dyskusje
  • Agenda wydarzenia skupiona na kluczowych wyzwaniach w SSC - optymalizacji procesów, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz innowacjach i narzędziach podnoszących jakość i efektywność pracy
  • Przegląd trendów i nowoczesnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność uczestników sektora outsourcingu usług biznesowych w Polsce
  • Dzień Specjalny OFFICE STUDIES - wizyty studyjne w nowoczesnych biurach firm z sektora SSC/BPO w Polsce, połączone z aktywną integracją Uczestników w przeddzień Forum
AGENDA FORUM

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FORUM

Anna Gapys
Project Manager

e-mail: anna.gapys@bbm.pl
tel. 12 350 54 28

PARTNER

PATRON MEDIALNY