II Shared Services (in) Center Forum

Program

DZIEŃ 1, 12 KWIETNIA 2018 CZWARTEK

Rejestracja, poranna kawa i wspólne śniadanie Uczestników

Inauguracja II edycji Forum i sesja networkingowa – od tej strony jeszcze się Państwo nie mieli okazji poznać!

Anna Gapys, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA

BY POSZLI ZA TOBĄ W OGIEŃ! – INSPIRACJA GOŚCIA SPECJALNEGO

Drogi do sukcesów przywódcy

 • Model kształtowania się przywódcy
 • Budowanie zespołów sukcesów
 • Hartowanie integracji i odporności
 • Wola walki to pasmo sukcesów

Waldemar Skrzypczak, Polski Wojskowy, Generał Broni SZ RP w stanie spoczynku, były Dowódca Wojsk Lądowych

Sesja pytań i odpowiedzi

Wspólne zdjęcie Uczestników z p. Generałem Waldemarem Skrzypczakiem

TO BE OR NOT TO BE DLA CUW W POLSCE – DOWIEDZ SIĘ
O CO NAPRAWDĘ TOCZY SIĘ GLOBALNA GRA I WYGRAJ JĄ!

WSTĘP DO DYSKUSJI PANELOWEJ

Tomasz Pisula, Prezes Zarządu, POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Sesja pytań i odpowiedzi

STRATEGICZNA DYSKUSJA PANELOWA: Dyrektorze CUW porzuć model imitacyjny na rzecz innowacyjnego już dziś! – mapa drogowa procesu

WŚRÓD UCZESTNIKÓW PANELU:
Rafał Grzech, Head Of Business Process Automation, CAPGEMINI
Andrzej Mikołajczak, Dyrektor, Tribe Lead Head of IT Infrastructure, ING SERVICES POLSKA
Alicja Mroczkowska, Head of The Actuarial Services and Expertise Centre, AVIVA SERVICES
Marta Wojtera, Vice President Shared Service Center, HR Services, VOLVO GROUP

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe, które INSPIRUJĄ! Hasłem do dyskusji podczas tej przerwy jest „człowiek i robot”

INSPIRACJA ZE ŚWIATA CUW POLSKIEJ FIRMY: Angażowanie SSC/CUW w procesy biznesowe HQ – jak osiągnąć maksymalizację korzyści
Case study: RUCH

 • Ewolucja SSC/CUW – Centra Kosztów vs. Center of Excellence
 • Czynniki blokujące wykorzystanie potencjału drzemiącego w SSC/CUW
 • Realizacja projektu P2P (Purchase to Pay) w pełni zarządzanego z poziomu CUW/SSC

Agnieszka Grabarczyk, Prezes Zarządu, FINCORES BUSINESS SOLUTION/ CUW dla RUCH

Sesja pytań i odpowiedzi

NOWOŚĆ! SESJA INSPIRATIONAL TALKS – CZYLI BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA Z FUTUROLOGIĄ

INSPIRATIONAL TALK 1: Uciekajcie! Roboty idą!

 • Dlaczego robotyzacja stała się tak nośnym tematem właśnie teraz?
 • Granice robotyzacji, i co nastąpi po niej
 • Model pracy w zrobotyzowanych biurze, nowe kompetencje kadr przyszłości
 • Czy za 20 lat będą jeszcze istnieć firmy SSC?

Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery, LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

INSPIRATIONAL TALK 2: 5 zmysłów technologii

Rafał Grzech, Head Of Business Process Automation, CAPGEMINI

Sesja pytań i odpowiedzi

INSPIRATIONAL TALK 3: Po co nam kompetencje miękkie w erze robotów?

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, PEDERSEN & PARTNERS

Sesja pytań i odpowiedzi

LUNCH i podział na sesje równoległe

STRATEGIA DLA AUTENTYCZNEGO ROZWOJU – WE DELIVER!

Centralizacja niejedno ma imię – kilka nieoczywistych faktów na temat CUW – perspektywa międzynarodowa
Case study: wybranych Klientów międzynarodowych

 • Różne strategie i różne wymagania względem CUW w Europie – praktyczne wnioski dla centrów w Polsce
 • Nie tylko zarządzanie funkcją – idealny profil menadżerów CUW
 • Kluczowe czynniki sukcesu CUW w Polsce – w aktualnym otoczeniu biznesowym

Krystian Kamyk, Dyrektor, SSC / BPO, A.T. KEARNEY WARSZAWA

Sesja pytań i odpowiedzi

Tradycyjny model postawiony na głowie, czyli pionierski model GBS-u jutra – o innowacyjnym podejściu do budowania dojrzałych operacji GBS/SSC „na skróty”
Case study: DISCOVERY COMMUNICATIONS

 • Świadome budowanie GBS/SSC operacji „na skróty” jako „turkusowa rewolucja”
 • Ewolucja GBS w Discovery: główne „success factors” – czy to zadziała też w innych CUW?
 • „Mądra” centralizacja oraz fazowe podejście a akceptacja ryzyka – jak znaleźć złoty środek
 • Pokaż wartość dodaną „od razu” – jako główne wyzwanie zarządzających

Maciej Piwowarczyk, Director Global Business Services, DISCOVERY COMMUNICATIONS

Sesja pytań i odpowiedzi

Prześcignąć pacemakera

Andrzej Mikołajczak, Dyrektor Tribe Lead Head of IT Infrastructure, ING SERVICES POLSKA

Sesja pytań i odpowiedzi

WYPRZEDZIĆ HQ – CZYLI RPA DLA OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Jeszcze Lean, czy już Technology Lean?
Case study: CAPGEMINI

 • Jak znaleźć odpowiedni proces do automatyzacji RPA
 • Czy Lean w dobie RPA pełni jeszcze swoją rolę?
 • 5 kroków – od pomysłu do wdrożenia RPA

Rafał Grzech, Head Of Business Process Automation, CAPGEMINI
Agnieszka Kwiatkowska, Head of RPA Factory, CAPGEMINI

Sesja pytań i odpowiedzi

RPA w praktyce – jak zacząć i skutecznie rozwijać program RPA w SSC
Case study: LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

 • Pierwszy krok: przekonać mocodawców, wybrać technologię, ustalić model współpracy z dostawcami
 • Jak stworzyć efektywny zespół robotyzacyjny i zacząć pisać pierwsze roboty
 • Robotyzacja w długofalowej strategii firmy – budowanie przewagi konkurencyjnej i wartości dodanej dla Klientów

Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery, LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

Roboty opanowują rynek pracy, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości
Case study: NORDEA BANK

 • Robotyka: korzyści i zagrożenia – jak kształtować zdrowe proporcje
 • Ocalić aspekt ludzki w świecie robotów
 • Lean w robotyce – praktyczne zastosowanie

Agnieszka Belowska-Gosławska, Head of Robotics, NORDEA BANK

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i wybór sesji warsztatowej

INTERACTIVE WORKSHOP SESSION
To spotkania w kameralnych grupach, dające możliwość przedyskutowania najbardziej nurtujących kwestii w gronie praktyków, oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań gotowych do zaimplementowania w organizacji. Każdy uczestnik wybiera interesujący go temat.
Liczba uczestników danej grupy jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. W CUW też pracują ludzie – jak budować i utrzymać dobre relacje w świecie AI? Czy przywództwo oparte na charyzmie ma jeszcze sens?

  Marek Skała, Prezes, MEGALIT INSTYTUT SZKOLEŃ

  • W czym szukać przewagi biznesowej – między CRM i doświadczeniem klienta
  • Nawet w skrajnym B2B za każdym B stoi C – Człowiek
  • Obrotowe TY – rzecz pomiędzy Warrenem Buffettem i Robertem Cialdinim
  • Ludzi przyciąga renoma firmy, zwalniają się kiedy zawodzi ich szef
  • Trzy top-techniki na jutro do biura – rzecz do wdrożenia natychmiast
 2. Transfer wiedzy w obszarze OtC Logistics z Europy i Ameryki Południowej
  Case study: CLARIANT

  Bożena Uciechowska, OtC Logistics, CLARIANT
  Adam Stolarek, Export Coordinator, CLARIANT

  • Praktyczne wskazówki na temat narzędzi, metodologii i zarządzania wiedzą
  • Przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych po „Go Live” i ich wpływ na jakość serwisu, wydajność oraz usprawnienie procesu
  • Zarządzanie zespołem, motywacją pracowników oraz zaangażowanie ich w proces zmian poprzez rozwijanie poczucia sprawczości
 3. Akwizycja nowych procesów w ramach zwiększania CX – błędy jakich należy się wystrzegać przy poszerzaniu usług

KOKTAJL NETWORKINGOWY i mistrzostwa szachowe!

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2, 13 KWIETNIA 2018 PIĄTEK

Rejestracja, poranna kawa i wspólne śniadanie Uczestników

„Dziś nie mam pecha!” - interaktywna gra na dobry początek drugiego dnia Forum

Anna Gapys, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA

ŚWIEŻA INSPIRACJA NA DOBRY POCZĄTEK DNIA!

Procesy SSC przyszłości
Case study: DEUTSCHE SERVICES POLAND

 • Jak daleko można się posunąć w przejmowaniu kontroli nad procesami
 • Podział ról i narzędzia
 • Wskaźniki sukcesu

Rafał Szadurski, General Director – CFO, DEUTSCHE SERVICES POLAND

Sesja pytań i odpowiedzi

NOWA ROLA CUW: ZBUDOWAĆ WARTOŚĆ DODANĄ DLA KLIENTA I PRACOWNIKA

Customer Centric Design w praktyce – budowanie wiedzy i relacji z klientem wewnętrznym?
Case study: COCA-COLA POLAND SERVICES

Piotr Pomarański, Accounts Payable Operations Director, COCA-COLA POLAND SERVICES
Anna Tatarzyńska, HR Manager Strategic Business Partner, COCA-COLA POLAND SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

Nowość: Idea sharing: Rola CUW w kreowaniu unikalnego Customer Journey

Paweł Michalik, Dyrektor, Tribe Lead, Head of Applications and Support, ING Services Polska

Sesja pytań i odpowiedzi

INSPIRACJA ZE ŚWIATA CUW POLSKIEJ FIRMY: Proces tworzenia CUW – aspekty zarządzania ludźmi w organizacji rozproszonej i silnie uzwiązkowionej
Case study: ENEA CENTRUM

 • Oszczędność kosztów, KPI, standaryzacja, a gdzie są ludzie?
 • Czy mogą mi zaufać? – jak odzyskać wiarygodność po przeprowadzeniu trudnych zmian organizacyjnych
 • Wszystkie ręce na pokład, czyli jak zintegrować zespół, żeby osiągnąć pożądane wyniki biznesowe

Krzysztof Kierzkowski, Prezes Zarządu, ENEA CENTRUM

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe, które INSPIRUJĄ! Hasłem do dyskusji podczas tej przerwy jest „Co dziś motywuje w CUW?”

OPEN DISCUSSION ZONE

WSTĘP DO DYSKUSJI PANELOWEJ: Efektywne wdrożenie robotów w organizacji – najlepsze praktyki w skali międzynarodowej
Case studies: centra usług wspólnych klientów w branżach: finansowej, energetycznej, telekomunikacyjnej

 • Człowiek vs maszyna – motywacja, nowe kompetencje, przyszły podział ról… synergia?
 • Przejście z małej do dużej skali wdrożenia – o czym pamiętać
 • Roboty – zagrożenie czy szansa dla centrów usług wspólnych na urzeczywistnienie modelu innowacyjnego

Paweł Zarudzki, Lider Zespołu Transformacji Cyfrowej Biznesu i Robotyki, DELOITTE CONSULTING

Sesja pytań i odpowiedzi

DYSKUSJA PANELOWA: Zwiększenie penetracji rynku przez narzędzia RPA i AI – koszty, kompetencje, kontrowersje

Moderator panelu:
Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery, LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Wśród Uczestników panelu:
Agnieszka Belowska-Gosławska, Head of Robotics, NORDEA BANK
Krzysztof Wieczorek, Business Architecture Director POSM Competence Center, OEX E-BUSINESS
Aleksandra Wysocka, Transformation Manager at Avon Global Shared Services, AVON COSMETICS

PEER-TO-PEER SESSION
Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusjach przy okrągłych stolikach – zarówno moderowanych z narzuconym tematem jak i otwartych , w których sami Państwo wybierają temat z listy. Każda grupa dyskusyjna będzie mieć do dyspozycji 20 minut, by przedyskutować wybrany temat. Na zakończenie „Inspirator” przekaże dokładnie jedną złotą myśl zapisaną w swojej grupie, która ma być konkretną wskazówką dla Uczestników, gotową do implementacji w Państwa firmach już jutro.

STOLIKI MODEROWANE:
 

 1. Potrzebujesz nowych kompetencji – to je najpierw „wyhoduj!” – skuteczna współpraca z Uczelniami Wyższymi w Polsce

  Moderator: Urszula Patyk, Communications Squad Chapter Lead and Product Owner, ING SERVICES POLSKA

 2. Zdrowa konkurencja między polskimi CUW – rezygnacja z wyniszczającego wzajemnego podkupywania pracowników na rzecz zdrowego konkurowania atrakcyjnością miejsca pracy – mapa drogowa procesu

  Moderator: Agnieszka Grabarczyk, Prezes Zarządu, FINCORES BUSINESS SOLUTION/ CUW dla RUCH

 3. Liderzy zarządzania CUW w dalszej karierze w siedzibie macierzystej – jak się przygotować i jak zdobyć nową pozycję

STOLIKI OTWARTE – proponowane tematy do wyboru w ramach każdej z grup:
 

 1. Pokolenie SSC – kim jest i dokąd zmierza? (rekrutacja, motywacja, zaangażowanie)
 2. Szukaj tam gdzie inni nie szukają – potencjał pracowników niepełnosprawnych fizycznie oraz starszych kategorii wiekowych
 3. Czy płeć w CUW ma znaczenie? – efektywna damsko-męska synergia dla zwiększania potencjału organizacji
 4. CX jako źródło poszukiwań potencjału na poszerzenie zakresu i skali procesów w CUW

LUNCH i podział na sesje równoległe

SYNERGIA MOTYWACJI I PRZYWÓDZTWA

Motywacja – najprostsze rzeczy są zwykle najtrudniejsze
Case study: AVIVA SERVICES

 • Żeby zapalać innych trzeba najpierw samemu zapłonąć – skutecznie i na długo
 • Łączność pracownika z efektem jego pracy i rozumienie strategii firmy, jako elementy umacniające zaangażowanie – zestaw najlepszych praktyk
 • Sprawdzone czynniki motywujące kadry CUW na przykładzie zespołu aktuarialnego (matematyków ubezpieczeniowych)

Alicja Mroczkowska, Head of The Actuarial Services and Expertise Centre, AVIVA SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

NOWOŚĆ: Idea sharing: Partner czy przeciwnik – o tym jak sprawnie poruszać się w świecie złożonych relacji ze związkami zawodowymi

Krzysztof Kierzkowski, Prezes Zarządu, ENEA CENTRUM

Sesja pytań i odpowiedzi

Gdy się obrócisz czy będą stali za Tobą? – skuteczny lider na dynamiczne czasy, pełne zaufanie i pełna odpowiedzialność za zespół!
Case study: PEDERSEN & PARTNERS

 • Jakie cechy i umiejętności przywódcze rozwijać?
 • Czy zespół w ogóle potrzebuje lidera (szczególnie w czasach mody na turkus i robotyzacji)?
 • Dlaczego ludzie mieliby uznać Ciebie za lidera?

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, PEDERSEN & PARTNERS

Sesja pytań i odpowiedzi

Konkurs o bezpłatną wejściówkę na III Forum SSC w 2019 r.

Zakończenie II Forum Shared Service (in) Center

UWAŻAJ NIE TYLKO W PIĄTEK 13-GO! – MOJE CUW POD PEŁNĄ KONTROLĄ

Procesy Background Check w praktyce – znaczenie w nowoczesnych procesach rekrutacyjnych w sektorze usług wspólnych, pułapki w które lepiej nie wpadać
Case study: T-MOBILE POLSKA

Marcin Gomoła, Dyrektor Działu Zarządzania Zgodnością, T-MOBILE POLSKA

Sesja pytań i odpowiedzi

Zapobieganie praniu pieniędzy, defraudacji oraz cyberprzestępczości – gotowość polskich CUW do przestrzegania standardów światowych – najlepsze praktyki, przygotowanie na audyt

Prelegenta potwierdzimy wkrótce

Sesja pytań i odpowiedzi

Konkurs o bezpłatną wejściówkę na III Forum SSC w 2019 r.

Zakończenie II Forum Shared Service (in) Center

Biuro Kraków:
Blue Business Media Sp. z o.o.,
Kraków 31-031, ul. Berka Joselewicza 21c
tel: +48 12 350 54 06
Biuro Warszawa:
Blue Business Media Sp. z o.o.,
Warszawa (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

© 2018 Blue Business Media