II Shared Services (in) Center Forum

Program

DZIEŃ 1, 12 KWIETNIA 2018 CZWARTEK

Rejestracja, poranna kawa i wspólne śniadanie Uczestników

Inauguracja II edycji Forum i sesja networkingowa – od tej strony jeszcze się Państwo nie mieli okazji poznać!

Anna Gapys, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA

BY POSZLI ZA TOBĄ W OGIEŃ! – INSPIRACJA GOŚCIA SPECJALNEGO

Drogi do sukcesów przywódcy

 • Model kształtowania się przywódcy
 • Budowanie zespołów sukcesów
 • Hartowanie integracji i odporności
 • Wola walki to pasmo sukcesów

Waldemar Skrzypczak, Polski Wojskowy, Generał Broni SZ RP w stanie spoczynku, były Dowódca Wojsk Lądowych

Sesja pytań i odpowiedzi

Wspólne zdjęcie Uczestników z p. Generałem Waldemarem Skrzypczakiem

TO BE OR NOT TO BE DLA CUW W POLSCE – DOWIEDZ SIĘ
O CO NAPRAWDĘ TOCZY SIĘ GLOBALNA GRA I WYGRAJ JĄ!

Polska na mapie sektora usług nowoczesnych dla biznesu - pokonać konkurencję w skali globalnej

 • Polska liderem BSS - jak to rozumieć?
 • Wzrost vs rozwój - perspektywa przyszłości
 • Szanse i zagrożenia dla branży

Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Sesja pytań i odpowiedzi

STRATEGICZNA DYSKUSJA PANELOWA: Dyrektorze CUW porzuć model imitacyjny na rzecz innowacyjnego już dziś! – mapa drogowa procesu

UCZESTNICY PANELU:
Rafał Grzech, Head Of Automation, CAPGEMINI BUSINESS SERVICES EUROPE
Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU
Andrzej Mikołajczak, Dyrektor, Tribe Lead Head of IT Infrastructure, ING SERVICES POLSKA
Marta Wojtera, Vice President Shared Service Center, HR Services, VOLVO GROUP

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe, które INSPIRUJĄ! Hasłem do dyskusji podczas tej przerwy jest „człowiek i robot”

INSPIRACJA ZE ŚWIATA CUW POLSKIEJ FIRMY: Angażowanie SSC/CUW w procesy biznesowe HQ – jak osiągnąć maksymalizację korzyści
Case study: RUCH

 • Ewolucja SSC/CUW – Centra Kosztów vs. Center of Excellence
 • Czynniki blokujące wykorzystanie potencjału drzemiącego w SSC/CUW
 • Realizacja projektu P2P (Purchase to Pay) w pełni zarządzanego z poziomu CUW/SSC

Agnieszka Grabarczyk, Prezes Zarządu, FINCORES BUSINESS SOLUTION/ CUW dla RUCH

Sesja pytań i odpowiedzi

NOWOŚĆ! SESJA INSPIRATIONAL TALKS – CZYLI BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA Z FUTUROLOGIĄ

INSPIRATIONAL TALK 1: Uciekajcie! Roboty idą!

 • Dlaczego robotyzacja stała się tak nośnym tematem właśnie teraz?
 • Granice robotyzacji, i co nastąpi po niej
 • Model pracy w zrobotyzowanych biurze, nowe kompetencje kadr przyszłości
 • Czy za 20 lat będą jeszcze istnieć firmy SSC?

Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery, LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

INSPIRATIONAL TALK 2: 5 zmysłów technologii

Rafał Grzech, Head of Automation, CAPGEMINI BUSINESS SERVICES EUROPE

Sesja pytań i odpowiedzi

INSPIRATIONAL TALK 3: Po co nam kompetencje miękkie w erze robotów?

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, PEDERSEN & PARTNERS

Sesja pytań i odpowiedzi

LUNCH i podział na sesje równoległe

STRATEGIA DLA AUTENTYCZNEGO ROZWOJU – WE DELIVER!

Centralizacja niejedno ma imię – kilka nieoczywistych faktów na temat CUW – perspektywa międzynarodowa
Case study: wybranych Klientów międzynarodowych

 • Różne strategie i różne wymagania względem CUW w Europie – praktyczne wnioski dla centrów w Polsce
 • Nie tylko zarządzanie funkcją – idealny profil menadżerów CUW
 • Kluczowe czynniki sukcesu CUW w Polsce – w aktualnym otoczeniu biznesowym

Krystian Kamyk, Dyrektor, SSC / BPO, A.T. KEARNEY WARSZAWA

Sesja pytań i odpowiedzi

Tradycyjny model postawiony na głowie, czyli pionierski model GBS-u jutra – o innowacyjnym podejściu do budowania dojrzałych operacji GBS/SSC „na skróty”
Case study: DISCOVERY COMMUNICATIONS

 • Świadome budowanie GBS/SSC operacji „na skróty” jako „turkusowa rewolucja”
 • Ewolucja GBS w Discovery: główne „success factors” – czy to zadziała też w innych CUW?
 • „Mądra” centralizacja oraz fazowe podejście a akceptacja ryzyka – jak znaleźć złoty środek
 • Pokaż wartość dodaną „od razu” – jako główne wyzwanie zarządzających

Maciej Piwowarczyk, Director Global Business Services, DISCOVERY COMMUNICATIONS

Sesja pytań i odpowiedzi

Prześcignąć pacemakera

Andrzej Mikołajczak, Dyrektor Tribe Lead Head of IT Infrastructure, ING SERVICES POLSKA

Sesja pytań i odpowiedzi

WYPRZEDZIĆ HQ – CZYLI RPA DLA OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Jeszcze Lean, czy już Technology Lean?
Case study: CAPGEMINI

 • Jak znaleźć odpowiedni proces do automatyzacji RPA
 • Czy Lean w dobie RPA pełni jeszcze swoją rolę?
 • 5 kroków – od pomysłu do wdrożenia RPA

Rafał Grzech, Head of Automation, CAPGEMINI BUSINESS SERVICES EUROPE
Agnieszka Kwiatkowska, Head of RPA Factory, CAPGEMINI

Sesja pytań i odpowiedzi

RPA w praktyce – jak zacząć i skutecznie rozwijać program RPA w SSC
Case study: LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

 • Pierwszy krok: przekonać mocodawców, wybrać technologię, ustalić model współpracy z dostawcami
 • Jak stworzyć efektywny zespół robotyzacyjny i zacząć pisać pierwsze roboty
 • Robotyzacja w długofalowej strategii firmy – budowanie przewagi konkurencyjnej i wartości dodanej dla Klientów

Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery, LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

Roboty opanowują rynek pracy, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości
Case study: NORDEA BANK

 • Robotyka: korzyści i zagrożenia – jak kształtować zdrowe proporcje
 • Ocalić aspekt ludzki w świecie robotów
 • Lean w robotyce – praktyczne zastosowanie

Agnieszka Belowska-Gosławska, Head of Robotics, NORDEA BANK

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i wybór sesji warsztatowej

INTERACTIVE WORKSHOP SESSION
To spotkania w kameralnych grupach, dające możliwość przedyskutowania najbardziej nurtujących kwestii w gronie praktyków, oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań gotowych do zaimplementowania w organizacji. Każdy uczestnik wybiera interesujący go temat.
Liczba uczestników danej grupy jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. W CUW też pracują ludzie – jak budować i utrzymać dobre relacje w świecie AI? Czy przywództwo oparte na charyzmie ma jeszcze sens?

  Marek Skała, Prezes, MEGALIT INSTYTUT SZKOLEŃ

  • W czym szukać przewagi biznesowej – między CRM i doświadczeniem klienta
  • Nawet w skrajnym B2B za każdym B stoi C – Człowiek
  • Obrotowe TY – rzecz pomiędzy Warrenem Buffettem i Robertem Cialdinim
  • Ludzi przyciąga renoma firmy, zwalniają się kiedy zawodzi ich szef
  • Trzy top-techniki na jutro do biura – rzecz do wdrożenia natychmiast
 2. Transfer wiedzy w obszarze OtC Logistics z Europy i Ameryki Południowej
  Case study: CLARIANT

  Bożena Uciechowska, OtC Logistics, CLARIANT
  Adam Stolarek, Export Coordinator, CLARIANT

  • Praktyczne wskazówki na temat narzędzi, metodologii i zarządzania wiedzą
  • Przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych po „Go Live” i ich wpływ na jakość serwisu, wydajność oraz usprawnienie procesu
  • Zarządzanie zespołem, motywacją pracowników oraz zaangażowanie ich w proces zmian poprzez rozwijanie poczucia sprawczości
 3. Akwizycja nowych procesów w ramach zwiększania CX – błędy jakich należy się wystrzegać przy poszerzaniu usług

KOKTAJL NETWORKINGOWY i mistrzostwa szachowe!

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2, 13 KWIETNIA 2018 PIĄTEK

Rejestracja, poranna kawa i wspólne śniadanie Uczestników

„Dziś nie mam pecha!” - interaktywna gra na dobry początek drugiego dnia Forum

Anna Gapys, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA

ŚWIEŻA INSPIRACJA NA DOBRY POCZĄTEK DNIA!

Procesy SSC przyszłości
Case study: DEUTSCHE SERVICES POLAND

 • Jak daleko można się posunąć w przejmowaniu kontroli nad procesami
 • Podział ról i narzędzia
 • Wskaźniki sukcesu

Rafał Szadurski, General Director – CFO, DEUTSCHE SERVICES POLAND

Sesja pytań i odpowiedzi

NOWA ROLA CUW: ZBUDOWAĆ WARTOŚĆ DODANĄ DLA KLIENTA I PRACOWNIKA

Customer Centric Design w praktyce – budowanie wiedzy i relacji z klientem wewnętrznym?
Case study: COCA-COLA POLAND SERVICES

Piotr Pomarański, Accounts Payable Operations Director, COCA-COLA POLAND SERVICES
Anna Tatarzyńska, HR Manager Strategic Business Partner, COCA-COLA POLAND SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

Nowość: Idea sharing: Rola CUW w kreowaniu unikalnego Customer Journey

Paweł Michalik, Dyrektor, Tribe Lead, Head of Applications and Support, ING Services Polska

Sesja pytań i odpowiedzi

INSPIRACJA ZE ŚWIATA CUW POLSKIEJ FIRMY: Proces tworzenia CUW – aspekty zarządzania ludźmi w organizacji rozproszonej i silnie uzwiązkowionej
Case study: ENEA CENTRUM

 • Oszczędność kosztów, KPI, standaryzacja, a gdzie są ludzie?
 • Czy mogą mi zaufać? – jak odzyskać wiarygodność po przeprowadzeniu trudnych zmian organizacyjnych
 • Wszystkie ręce na pokład, czyli jak zintegrować zespół, żeby osiągnąć pożądane wyniki biznesowe

Krzysztof Kierzkowski, Prezes Zarządu, ENEA CENTRUM

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe, które INSPIRUJĄ! Hasłem do dyskusji podczas tej przerwy jest „Co dziś motywuje w CUW?”

OPEN DISCUSSION ZONE

Optymalizacja kosztów poprzez digitalizację i robotyzację procesów w Centrach Usług Wspólnych

 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zintegrowanych w obszarach: datamanagement, riskmanagement, supplymanagment
 • Optymalizacja kosztów poprzez digitalizację i robotyzację
 • Zarządzanie ryzykiem w Centrach Usług Wspólnych

Andrzej Osiński, Country Manager, BISNODE

WSTĘP DO DYSKUSJI PANELOWEJ: Efektywne wdrożenie robotów w organizacji – najlepsze praktyki w skali międzynarodowej
Case studies: centra usług wspólnych klientów w branżach: finansowej, energetycznej, telekomunikacyjnej

 • Człowiek vs maszyna – motywacja, nowe kompetencje, przyszły podział ról… synergia?
 • Przejście z małej do dużej skali wdrożenia – o czym pamiętać
 • Roboty – zagrożenie czy szansa dla centrów usług wspólnych na urzeczywistnienie modelu innowacyjnego

Paweł Zarudzki, Lider Zespołu Transformacji Cyfrowej Biznesu i Robotyki, DELOITTE CONSULTING

Sesja pytań i odpowiedzi

DYSKUSJA PANELOWA: Zwiększenie penetracji rynku przez narzędzia RPA i AI – koszty, kompetencje, kontrowersje

Moderator panelu:
Andrzej Kinastowski, Head of Asset Recovery, LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Wśród Uczestników panelu:
Agnieszka Belowska-Gosławska, Head of Robotics, NORDEA BANK
Krzysztof Wieczorek, Business Architecture Director POSM Competence Center, OEX E-BUSINESS

PEER-TO-PEER SESSION
Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusjach przy okrągłych stolikach – zarówno moderowanych z narzuconym tematem jak i otwartych , w których sami Państwo wybierają temat z listy. Każda grupa dyskusyjna będzie mieć do dyspozycji 20 minut, by przedyskutować wybrany temat. Na zakończenie „Inspirator” przekaże dokładnie jedną złotą myśl zapisaną w swojej grupie, która ma być konkretną wskazówką dla Uczestników, gotową do implementacji w Państwa firmach już jutro.

STOLIKI MODEROWANE:
 

 1. Potrzebujesz nowych kompetencji – to je najpierw „wyhoduj!” – skuteczna współpraca z Uczelniami Wyższymi w Polsce

  Moderator: Urszula Patyk, Communications Squad Chapter Lead and Product Owner, ING SERVICES POLSKA

 2. Zdrowa konkurencja między polskimi CUW – rezygnacja z wyniszczającego wzajemnego podkupywania pracowników na rzecz zdrowego konkurowania atrakcyjnością miejsca pracy – mapa drogowa procesu

  Moderator: Agnieszka Grabarczyk, Prezes Zarządu, FINCORES BUSINESS SOLUTION/ CUW dla RUCH

 3. Liderzy zarządzania CUW w dalszej karierze w siedzibie macierzystej – jak się przygotować i jak zdobyć nową pozycję

STOLIKI OTWARTE – proponowane tematy do wyboru w ramach każdej z grup:
 

 1. Pokolenie SSC – kim jest i dokąd zmierza? (rekrutacja, motywacja, zaangażowanie)
 2. Szukaj tam gdzie inni nie szukają – potencjał pracowników niepełnosprawnych fizycznie oraz starszych kategorii wiekowych
 3. Czy płeć w CUW ma znaczenie? – efektywna damsko-męska synergia dla zwiększania potencjału organizacji
 4. CX jako źródło poszukiwań potencjału na poszerzenie zakresu i skali procesów w CUW

LUNCH i podział na sesje równoległe

SYNERGIA MOTYWACJI I PRZYWÓDZTWA

Motywacja – najprostsze rzeczy są zwykle najtrudniejsze
Case study: AVIVA SERVICES

 • Żeby zapalać innych trzeba najpierw samemu zapłonąć – skutecznie i na długo
 • Łączność pracownika z efektem jego pracy i rozumienie strategii firmy, jako elementy umacniające zaangażowanie – zestaw najlepszych praktyk
 • Sprawdzone czynniki motywujące kadry CUW na przykładzie zespołu aktuarialnego (matematyków ubezpieczeniowych)

Alicja Mroczkowska, Head of The Actuarial Services and Expertise Centre, AVIVA SERVICES

Sesja pytań i odpowiedzi

NOWOŚĆ: Idea sharing: Partner czy przeciwnik – o tym jak sprawnie poruszać się w świecie złożonych relacji ze związkami zawodowymi

Krzysztof Kierzkowski, Prezes Zarządu, ENEA CENTRUM

Sesja pytań i odpowiedzi

Gdy się obrócisz czy będą stali za Tobą? – skuteczny lider na dynamiczne czasy, pełne zaufanie i pełna odpowiedzialność za zespół!
Case study: PEDERSEN & PARTNERS

 • Jakie cechy i umiejętności przywódcze rozwijać?
 • Czy zespół w ogóle potrzebuje lidera (szczególnie w czasach mody na turkus i robotyzacji)?
 • Dlaczego ludzie mieliby uznać Ciebie za lidera?

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, PEDERSEN & PARTNERS

Sesja pytań i odpowiedzi

Konkurs o bezpłatną wejściówkę na III Forum SSC w 2019 r.

Zakończenie II Forum Shared Service (in) Center

UWAŻAJ NIE TYLKO W PIĄTEK 13-GO! – MOJE CUW POD PEŁNĄ KONTROLĄ

Procesy Background Check w praktyce – znaczenie w nowoczesnych procesach rekrutacyjnych w sektorze usług wspólnych, pułapki w które lepiej nie wpadać
Case study: T-MOBILE POLSKA

Marcin Gomoła, Dyrektor Działu Zarządzania Zgodnością, T-MOBILE POLSKA

Sesja pytań i odpowiedzi

Zapobieganie praniu pieniędzy, defraudacji oraz cyberprzestępczości – gotowość polskich CUW do przestrzegania standardów światowych – najlepsze praktyki, przygotowanie na audyt

Prelegenta potwierdzimy wkrótce

Sesja pytań i odpowiedzi

Konkurs o bezpłatną wejściówkę na III Forum SSC w 2019 r.

Zakończenie II Forum Shared Service (in) Center

Biuro Kraków:
Blue Business Media Sp. z o.o.,
Kraków 31-031, ul. Berka Joselewicza 21c
tel: +48 12 350 54 06
Biuro Warszawa:
Blue Business Media Sp. z o.o.,
Warszawa (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

© 2018 Blue Business Media